Rabu, 22 April 2009

Min Asraril Quran siri-4

IMRAN

Imran ialah kalimah A’jam yang tidak boleh ditasrifkan, perkataan Imran telah disebut sebanyak tiga kali dalam Al-quran. Iaitu dalam surah Aliimran (ayat 33 dan 35) serta dalam surah At-tahrim (ayat 12). Akan tetapi kesemua ayat tersebut tidak menceritakan tentang peribadi Imran sebalik menceritakan tentang keluarga Imran, Isteri Imran serta anak Imran. Imran dalam ketiga-tiga ayat tersebut merupakan peribadi yang sama, yang mempunyai keturunan yang mulia disampingnya isteri yang solehah serta dikurniakan anak perempuan yang suci lagi terpuji.
Dalam sumber-sumber Islam mencatatkan bahawa terdapat dua peribadi agung yang bernama Imran, yang pertama ialah Imran ayah kepada Nabi Musa Alaihissalam.Namanya tidak disebut dalam Al-quran tetapi dinyatakan Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud “aku menemui Nabi Musa bin Imran pada malam Isra’ mikraj” . Manakala Imran yang kedua ialah ayah kepada Maryam Radiallauanha. Imran inilah yang dimaksudkan dalam ayat Al-quran yang disebut di atas.
Kesimpulannya “ALI IMRAN” ataupun keluarga Imran yang disebut dalam surah Aliimran adalah seperti berikut :
a) Isteri Imran yang solehah, yang secara jelas disebut dalam ayat 35, surah Aliimran
b) Puteri Imran yang suci lagi agung iaitu Sadatina Maryam yang disebut dalam surah At-tahrim ayat 12
c) Anak lelaki kepada Imran iaitu Harun, saudara kepada Maryam yang namanya disebut dalam surah Maryam ayat 28.
d) Kakak kepada Maryam, iaitu seoranglagi anak perempuan Imran yang dikahwinkan dengan Nabi Zakaria Alaihissalam yang telah memelihara Maryam sejak kecil.
e) Cucu kepada Imran dari anak perempuannya yang pertama iaitu Nabi Yahya Alaihissalam
f) Cucu Kepada Imran dari anak perempuannya yang kedua iaitu Nabi Isa Alaihissalam.
Nabi Yahya dan Nabi Isa tidak pernah berkahwin maka keturunan Imran ataupun disebut Aliimran terhenti setakat mereka sahaja. Wallahua’lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan