Rabu, 11 Mac 2009

Min Asraril Quran - siri 1

ADAM ALAIHIS SALAM

Nama Nabi Allah Adam A.S disebut di dalam Al-quran sebanyak 25 kali dalam 25 ayat
1. Surah Al-baqarah – ayat 31, 33, 34, 35, 37
2. Surah Ali-imran – ayat 33, 59
3. Surah Al-maidah – ayat 27
4. Surah Al-a’raf – ayat 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172
5. Surah Al-isra’ – ayat 61, 70
6. Surah Al-kahfi – ayat 50
7. Surah Maryam – ayat 58
8. Surah Taha – ayat 115, 116, 117, 120, 121
9. Surah Yasin – ayat 60
Disebut di dalam kitab Addurrul manthur daripada Ibnu Abbas bahawasanya Adam dan Hawa diturunkan kebumi dari syurga disebuah negeri yang bernama “DAJNA” iaitu satu tempat antara Makkah dan Thaif. Dalam satu riayat lain dari Ibnu Abbas bahawa mereka diturunkan di “INDIA”. Terdapat juga pendapat yang mengatakan Adam diturunkan di Sofa manakala Hawa diturunkan di Marwah.
Dalam kitab Tafsir imam At-Tabari, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar “Ketika Allah menurunkan adam kebumi dari syurga, Adam di tempatkan di India, kemudian Adam dating ke Makkah dan kemudian mengembara ke Syam dan wafat di sana”
Adapun makam Nabi Adam ada beberapa pendapat, diriwayatkan Nabi Adam dimakamkan di bukit Abi Qubais di Makkah, pendapat lain mengatakan di bukit Bauz, India dan satu lagi pendapat mengatakan di Baitul Maqdis.
Pendapat yang lebih rajih adalah seperti yang dinyatakan oleh At-Tabari, Ibnu Athir dan juga Ya’qubi, sesungguhnya Adam A.S setelah diampunkan oleh Allah terhadap kesilapannya, Jibril telah membawa Adam ke Arafah dan di sana Adam telah diajar tentang ibadah haji, setelah Adam wafat baginda di makamkan di Bukit Abi Qubais, Makkah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan